Opłaty

Wysokość i termin opłat: *za pierwsze dziecko £400 za cały rok lub £200 za semestr (płatne do 10 lipca za semestr I; do 31 stycznia za semestr II) +£10 koszty administracyjne *za dwoje dzieci £720 za cały rok lub £360 za semestr (do 10 lipca za semestr I; do 31 stycznia za semestr II) +£20 koszty administracyjne MIEJSCE W SZKOLE GWARANTUJE WPŁATA DEPOZYTU o wartości £50 za każde dziecko. Suma depozytu doliczana jest na poczet opłaty za rok szkolny. Ze względu na ograniczą ilość miejsc w szkole, w przypadku rezygnacji, depozyt nie podlega zwrotowi.

Wpłaty przyjmujemy na konto:

Lloyds Bank Sort code: 30-90-89 Nr konta: 37348460

Prosimy o dopisanie imienia i nazwiska dziecka/dzieci w rubryce ”reference”